Ședință constituire parlament 2021 privesc eu
Press Gov
13 august 2021

Apel public: Organizațiile societății civile solicită Parlamentului să respecte transparența decizională


La 13 august 2021, Parlamentul Republicii Moldova se întrunește în ședință extraordinară. Ordinea de zi a ședinței a inclus adoptarea a opt proiecte. Majoritatea proiectelor incluse în ordinea de zi  abordează subiecte cu impact important, cum ar fi modalitatea procedurii de alegere a Directorului CNAmodificări conceptuale și numeroase ale legislației ANImodificarea Legii cu privire la Procuratură, etc.

Ele sunt propuse pentru votare într-un termen foarte restrâns de la înregistrare, fără consultări publice (cu excepția proiectului cu privire la ANI) și fără o justificare rezonabilă pentru această grabă. Șapte din cele opt proiecte au fost înregistrate la Parlament mai puțin de 10 zile în urmă.  

Legislația în vigoare privind transparența decizională – Legea privind transparența în procesul decizional, Regulamentului Parlamentului  și Concepția privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă – prevede termene și proceduri cu referire la examinarea proiectelor de legi, consultarea publică, transparența decizională, expertiza anticorupție, avizul Guvernului, etc. Aceste rigori au fost introduse pentru a preveni abuzurile, a spori legitimitatea proiectelor adoptate și pentru a oferi o șansă pentru o discutare veritabilă a acestora în vederea identificării celor mai bune soluții pentru țară.

Organizațiile societății civile semnatare solicită Parlamentului să se abțină de la examinarea proiectelor de legi în regim de urgență fără o justificare plauzibilă. De asemenea, solicităm Parlamentului să organizeze consultări publice veritabile și incluzive a proiectelor de legi de mai sus, respectând cu strictețe legislația cu privire la transparența în procesul decizional. În caz contrar, aceasta va eroda încrederea în Parlamentul nou ales.  

Organizații semnatare:

 1. Asociația Media-Guard
 2. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
 3. Comunitatea „WatchDog.MD”
 4. Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT”
 5. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
 6. Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)
 7. Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE)
 8. Promo-LEX
 9. Amnesty International Moldova
 10. Asociaţia pentru Politica Externă din Moldova (APE)
 11. Centrul de Politici și Reforme (CPR)
 12. Fundatia Est-Europeană
 13. Centrul „Acces-info”
 14. Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”
 15. Transparency International