front
Press School
6 decembrie 2022

CAPCS: Cele mai multe achiziții – cele mai multe contestații


Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a fost instituția ale cărei proceduri de achiziție au fost cel mai des contestate de la începutul anului 2022 și până în luna noiembrie curent, cu un număr total de 99 de contestații. Operatorii economici care le-au depus și-au exprimat nemulțumirile atât cu privire la documentația de atribuire, cât și cu privire la rezultatele procedurii. CAPCS este autoritatea contractantă care organizează cele mai multe proceduri de achiziții publice, deoarece face procurări pentru majoritatea instituțiilor medicale din R. Moldova. 

Potrivit Hotărârii de Guvern din 10 octombrie 2016 cu privire la Centrul pentru Achiziții Centralizate în Sănătate, această instituție publică are autonomie financiară, iar Ministerul Sănătăţii exercită calitatea de fondator.

Dintre cele 99 de contestații înregistrate în perioada monitorizată, 65 au fost deja soluționate. 44 de contestații au fost respinse, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor motivând că sunt neîntemeiate sau tardive, altele 13 au fost admise parțial și doar opt au fost admise total.

Cele mai multe contestații, 13 la număr, au fost depuse de MEDEFERENT GRUPS SRL. În mare parte, nemulțumirile vizau documentația de atribuire. Momentan, 10 dintre cele 13 contestații depuse au fost deja soluționate, patru dintre acestea au fost respinse, iar șase au fost parțial admise, iar ANSC a impus măsuri de remediere Centrului pentru Achiziții Centralizate în Sănătate. 

Compania MEDEFERENT GRUPS precizează, în una din contestațiile semnate, că, prin acceptarea medicamentelor neautorizate, în condițiile existenței analogilor autorizați în Republica Moldova, Centrul încalcă drepturile operatorilor economici care s-au conformat prevederilor legale și au parcurs întreaga procedură de autorizare a unui medicament. 

În replică, CAPCS menționează, în argumentarea sa citată în decizia ANSC, că Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) poate decide dacă permite sau nu importul medicamentelor neautorizate în Republica Moldova doar după desfășurarea procedurilor de achiziții publice și nu până la inițierea sau în timpul demarării acestora. Or, în cazul medicamentelor destinate exclusiv pentru uz spitalicesc, fără existența unui contract de achiziții publice sau, cel puțin, a unei decizii de atribuire a contractelor emisă de către CAPCS, operatorul economic se află în imposibilitatea completării compartimentelor menționate și, ca urmare, nu poate solicita din partea AMDM eliberarea unei autorizații de import a unui medicament neautorizat în țară.

Alte 11 contestații au fost depuse de Întreprinderea Mixtă GBG-MLD SRL. 10 dintre cele 11 contestații depuse au fost analizate, șase au fost respinse, două au fost admise parțial, iar altele două, total. 

În una dintre contestațiile admise, CAPCS este acuzat de compania GBG-MLD SRl că nu a analizat manualul de utilizare pentru produs, ci doar bucletele de publicitate prezentate, deși singurul document care atestă veridic performanțele produsului este manualul de utilizare, care în mod obligatoriu trebuie să conțină informație despre specificitatea setului ELISA. Într-o altă contestație, același operator economic cere să fie exclusă cerința care prevede prezentarea mostrelor, întrucât este una irealizabilă, din motiv că aparatul de gazometrie sanguină, aparatul pentru testarea rapidă cu determinarea cantitativă prin tehnologia microfluidică și imunofluorescenta, recirculator sunt dispozitive pe care ofertanții nu le dețin pe stoc întotdeauna, deoarece se produc doar la comandă.

Solicitat să explice numărul mare al contestațiilor parvenite la adresa instituției pe care o conduce, Gheorghe Gorceag, director CAPCS, a declarat:

„Instituția este singura care efectuează achiziții centralizate în sănătate, cred că asta și răspunde la întrebarea de ce sunt atât de multe contestații. Mai mult decât atât, avem publicat Raportul de activitate pentru anul 2021, în care sunt incluse și contestațiile, iar o mare parte din ele sunt respinse, fapt care se atestă și în acest an. Numărul contestațiilor e relativ, trebuie analizate toate aspectele: numărul de proceduri, deciziile Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Noi nu suntem de partea operatorilor pentru a ști care sunt intențiile, doar putem presupune că unul dintre motive este rea intenția acestora pentru a încetini procedura de achiziții publice”, a precizat Gorceag.

Numărul mare al contestațiilor depuse la adresa CAPCS este explicat și de către Olga Diaconu, expertă în achiziții, prin faptul că instituția inițiază foarte multe proceduri de achiziții. Potrivit ei, numărul mare de contestații nu întotdeauna denotă comiterea unor greșeli în desfășurarea procedurii sau în deciziile de atribuire.

„Autoritatea contractantă cu cele mai multe contestații este, într- adevăr, Centrul de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, numai că aici trebuie să ținem cont că aceasta este și autoritatea cu cele mai multe achiziții, cu sume foarte mari. Ea desfășoară achiziții pentru toate instituțiile medicale publice din țară, nu e nimic deosebit că are cele mai multe contestații. Aici merită să verificăm dacă majoritatea contestațiilor au fost admise sau respinse. Dacă numărul contestațiilor admise este mai mic decât numărul celor respinse, nu putem acuza de nimic instituția contestată”, a menționat experta.

Angela Nani, directoare generală interimară ANSC, a menționat că, deși este instituția cu cele mai multe contestații în examinare, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate nu este autoritatea contractantă care desfășoară într-un mod vicios procedurile de achiziții publice.

„Procedurile inițiate de CAPCS sunt destul de complexe. Cele mai multe contestații survin asupra documentației de atribuire privind specificațiile tehnice ale utilajelor medicale, este un domeniu destul de complicat.

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate organizează cele mai multe proceduri, iar probabilitatea ca această autoritate contractantă să fie contestată este mai mare. Aici vorbim despre proceduri cu foarte multe loturi, sume foarte mari, dar și mulți operatori economici. Nu aș putea spune că anume această autoritate contractantă desfășoară vicios procedurile de achiziții publice”, a precizat directoare generală interimară ANSC.

Notă: 

Misiunea Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate constă în planificarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate; desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate; asigurarea eficienței; coordonarea proceselor de achiziții publice centralizate pentru necesitățile sistemului; supravegherea și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice cu privire la procurarea de bunuri și servicii, transport specializat medical, servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și a sistemelor informaționale incluse în Registrul medical, servicii de tratare și eliminare a deșeurilor medicale din banii publici. 

Maria Nistor

Acest articol este produs de către participanta unei tabere de vară în domeniul achizițiilor publice care a avut loc în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de monitorizare a achizițiilor publice pentru jurnaliști și activiști”, desfășurat de Asociația Obștească „Media-Guard”, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în partenerial cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.