declaratie MG Media Guard
Press Gov
29 iunie 2023

ONG-urile de media condamnă acțiunile primarului s. Costești de îngrădire abuzivă și nejustificată a accesului jurnaliștilor la informații de interes public


Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media, între care și Asociația Media-Guard, condamnă tentativa primarului satului Costești, Vasile Borta, de a împiedica accesul jurnaliștilor la proiectele de decizii ale Consiliului sătesc și solicită alesului local să respecte obligațiile ce decurg din legislația privind transparența în procesul decizional.

Timp de o săptămână, eforturile reporterilor portalului Ialoveni Online de a obține proiectele unor decizii de pe ordinea de zi a Consiliul local din 30 iunie au fost subminate de administrația locală din Costești. Deși, potrivit legii, actele vizate trebuiau să fie făcute publice cu mult timp înainte de ședință, secretara Consiliului le-a comunicat jurnaliștilor despre „indicația primarului de a nu le expedia actele”, iar alesul local, Vasile Borta, a avut o reacție și mai categorică (Primarul: „Doamnă, nu vă dau nicio dispoziție, nicio decizie. Ne-am înțeles?”; Jurnalista: „De ce?”; Primarul: „Eu am spus așa! Eu nu știu ce urmăriți Dvs.”; Jurnalista: „Urmărim informarea locuitorilor, domnule. Informarea locuitorilor privind proiectele de decizie care urmează a fi votate”; Primarul: „M-ați înțeles? Eu am zis să nu vă dea nimic. Și cu asta s-a terminat discuția”.)

Aducem la cunoștința primarului s. Costești că Legea privind administrația publică locală[1] și Legea privind transparența în procesul decizional[2] prevăd, în mod expres, atât dreptul cetățenilor și a părților interesate de a avea acces la proiectele de decizii ale Consiliului local și ale Primăriei, cât și obligația imperativă a autorităților de a asigura accesul la aceste date.

Organizațiile semnatare subliniază inadmisibilitatea tolerării acțiunilor primarului de împiedicare a accesului presei la informațiile de interes public și semnalează că abordările de acest fel reprezintă unul dintre factorii ce stagnează creșterea responsabilității, încrederii și performanței în sectorul public.

ONG-urile semnatare condamnă acțiunile primarului s. Costești de îngrădire abuzivă și nejustificată a accesului jurnaliștilor la informația de interes public și solicită acestuia să abandoneze practicile ce subminează mecanismul de exercitare a controlului asupra activității autorităților publice.

Centrul pentru Jurnalism Independent

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic

Asociația Media Guard  

Asociația Presei Electronice 

Asociaţia Presei Independente 

Centrul  „Acces-Info” 

Centrul de Investigații Jurnalistice 

Comitetul pentru Libertatea Presei

RISE Moldova