declaratie MG2
Press Gov
5 iulie 2022

ONG-urile de media condamnă comportamentul agresiv și inacceptabil al membrilor Adunării Populare a UTA Găgăuzia îndreptat împotriva jurnaliștilor


Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media, între care și Asociația „Media-Guard”, își exprimă îngrijorarea în legătură cu acțiunile Adunării Populare a Unității Administrativ Teritoriale Găgăuzia (UTAG) care subminează libertatea de exprimare a presei și solicită intervenția neîntârziată a organelor de drept pentru tragerea la răspundere a deputaților și angajaților Adunării Populare pentru împiedicarea activității mass-media.

La data de 5 iulie 2022, jurnalistul Nokta, Slava Radulov a devenit ținta insultelor și a altor manifestări agresive din partea membrilor Adunării Populare a UTAG, fiind forțat, cu aplicarea constrângerii fizice, să părăsească ședința publică a autorității.

Subliniem că, potrivit legii, Găgăuzia este administrată în temeiul Constituției Republicii Moldova, a altor legi ale statului și a „actelor normative ale Adunării Populare a Găgăuziei, care nu vin în contradicție cu Constituția și legislația Republicii Moldova”.

Aducem la cunoștința deputaților Adunării Populare a UTAG că art. 32 al Constituției Republicii Moldova garantează oricărui cetățean libertatea gândirii, a opiniei, precum și libertatea exprimării în public prin orice mijloc posibil. Articolul 111 al Legii Supreme prevede că pe teritoriul UTAG sunt garantate toate drepturile și libertățile prevăzute de Constituția și legislația Republicii Moldova. Totodată, potrivit prevederilor Legii cu privire la libertatea de exprimare, statul garantează libertatea de exprimare a mass-mediei și nimeni nu poate interzice sau împiedica presa să răspândească informații decât în condițiile legii. În aceeași ordine de idei reamintim că, potrivit prevederilor Regulamentul Găgăuziei, „sesiunile plenare ale Adunării Populare sunt deschise. Orice persoană interesată poate fi prezentă la o ședință a Adunării Populare, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel”.

Organizațiile semnatare își manifestă indignarea în raport cu acțiunile ilegale ale deputaților Adunării Populare a Găgăuziei, subliniind că acestea contravin nu doar normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică, ci și prevederilor legislației Republicii Moldova.

Acțiunile persoanei care a aplicat constrângerea fizică asupra jurnalistului Nokta constituie o încălcare a dreptului la integritatea corporală a persoanei, a libertății individuale și siguranței acesteia, precum și o ingerință adusă drepturilor speciale garantate jurnaliștilor. Subliniem că împiedicarea intenționată a activității mass-media sau a jurnalistului, precum și intimidarea mass-media sau a jurnalistului pentru critică constituie o faptă încriminată de Codul penal al Republicii Moldova.

Reamintim că acesta nu este singura tentativă a Adunării Populare a Găgăuziei de a obstrucționa dreptul constituțional la libera exprimare a mass-mediei.

Cerem deputaților Adunării Populare să adopte un limbaj și comportament adecvat, abținându-se pe viitor de la manifestarea oricăror forme de intoleranță în raport cu jurnaliștii și instituțiile media.

Solicităm organelor de drept ale Republicii Moldova ca, în virtutea atribuțiilor legale ce le revin, să ia act de faptele comise și să intenteze procedurile prevăzute de lege în vederea tragerii la răspundere a persoanelor care, sfidând principiul transparenței în procesul decizional și libertatea presei, recurg la acțiuni violente și inadmisibile într-o societate democratică.

Centrul pentru Jurnalism Independent

Asociația Media Guard 

Asociația Presei Electronice

Asociaţia Presei Independente

Centrul  „Acces-Info”

RISE Moldova