declaratie MG3 media guard ngo
Press Gov
8 decembrie 2022

ONG-urile de media condamnă tentativele Adunării Populare a Găgăuziei de a submina libertatea presei și cer anularea neîntârziată a hotărârii cu privire la „acreditarea” jurnaliștilor


Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media, între care și Asociația Media-Guard, condamnă cu vehemență tentativele sfidătoare ale Adunării Populare a Găgăuziei de a împiedica activitatea profesională a jurnaliștilor prin instituirea unor mecanisme arbitrare și abuzive de „acreditare” a presei, care contravin normelor constituționale și convenționale. ONG-urile de media cer anularea neîntârziată a hotărârii emise în acest sens.

La data de 6 decembrie 2022, Adunarea Populară a unității teritoriale autonome Găgăuzia (UTAG) a emis o hotârâre ce condiționează accesul presei la ședințele autorității prin eliberarea unui act permisiv și instituie o serie de obligații și restricții incompatibile cu prevederile Constituției Republicii Moldova, ale Legii cu privire la libertatea de exprimare, Legii cu privire la transparența în procesul decizional, precum și ale Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei.

Condamnăm încercarea Adunării Populare de a-și aroga drepturi și competențe arbitrare de selecție a reprezentanților presei eligibili pentru a reflecta evenimentele din cadrul ședințelor autorității publice, precum și de a impune restricții în privința politicii editoriale a instituțiilor mass-media sau a mijloacelor tehnice de documentare a materialelor jurnalistice.

ONG-urile califică criteriile instituite pentru acreditare, precum și condițiile de retragere a acesteia drept mijloace elocvente de cenzură în mass-media (Mass-media poate fi lipsită de acreditare în cazul (…) discreditarii activităților Adunării Populare sau a deputaților; refuzului de a publica replica sau dezmințirea din partea Adunării Populare. Jurnalistul acreditat poate intra în sală doar cu permisiunea celui care prezidează ședința).

Aducem la cunoștința Adunării Populare a UTAG faptul că, potrivit legii, Găgăuzia este administrată în temeiul Constituției Republicii Moldova, a altor legi ale statului și a actelor normative ale Adunării Populare a Găgăuziei, „care nu vin în contradicție cu Constituția și legislația Republicii Moldova”.

Art. 32 al Constituției Republicii Moldova garantează oricărui cetățean libertatea gândirii, a opiniei, precum și libertatea exprimării în public prin orice mijloc posibil. Articolul 111 al Legii Supreme prevede că pe teritoriul UTAG sunt garantate toate drepturile și libertățile prevăzute de Constituția şi legislația Republicii Moldova. Totodată, potrivit prevederilor Legii cu privire la libertatea de exprimare, statul garantează libertatea de exprimare a mass-mediei și nimeni nu poate interzice sau împiedica presa să răspândească informații decât în condițiile legii.

Autoritățile unităților teritoriale autonome cu statut juridic special sunt obligate să respecte prevederile Legii privind transparența în procesul decizional[1]. Ședințele Adunării Populare a Găgăuziei sunt publice. Orice persoană interesată este în drept să asiste la aceste întruniri, precum și să participe la orice etapă a procesului decizional. [2]

Prevederile sfidătoare legiferate de către Adunarea Populară a Găgăuziei constituie un abuz în raport cu libertatea presei și nu pot fi admise într-o societate democratică.

Cerem oficiului teritorial al Cancelariei de Stat să exercite controlul de legalitate asupra actului normativ al Adunării Populare a Găgăuziei și să sesizeze direct instanța de contencios administrativ în vederea anulării acestuia.

Cerem Adunării Populare a Găgăuziei să-și anuleze hotărârea vădit ilegală și să se renunțe pe viitor la inițiative legislative care restrâng, în mod ilegal, drepturile și libertățile jurnaliștilor.

Centrul pentru Jurnalism Independent

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic

Asociația Media Guard 

Asociația Presei Electronice 

Asociaţia Presei Independente 

Centrul  „Acces-Info” 

Centrul de Investigații Jurnalistice 

Comitetul pentru Libertatea Presei 

[1] Art. 3 al Legii privind transparența în procesul decizional: „Sub incidența prezentei legi cad următoarele autorități publice care elaborează proiecte de decizii: f) autoritățile unităților teritoriale autonome cu statut juridic special”;

[2] Art. 29 al Regulamentului Găgăuziei: „Sesiunile plenare ale Adunării Populare sunt deschise. Orice persoană interesată poate fi prezentă la ședințele Adunării Populare, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel”;

Art. 13 alin. (1) al Legii privind transparența în procesul decizional: „Ședințele din cadrul autorităților publice privind luarea de decizii sunt publice, cu excepția cazurilor prevăzute de lege”.