declaratie MG3 media guard ngo
Press Gov
26 iunie 2024

ONG-urile de media condamnă tentativele repetate ale autorităților Găgăuziei de a submina libertatea presei și cer retragerea imediată a inițiativei legislative


Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media, între care și Asociația Media-Guard, condamnă cu vehemență tentativele Comitetului Executiv și ale Adunării Populare a Găgăuziei de a submina libertatea presei din regiune prin instituirea unui mecanism „paralel” de licențiere a activității mass-mediei audiovizuale din regiune, precum și a altor prevederi ce compromit rolul și independența  furnizorului public regional de servicii media, Gagauziya Radio Televizionu (GRT). ONG-urile semnatare cer retragerea neîntârziată a inițiativei legislative ce contravine flagrant legislației Republicii Moldova.

La 25 iunie, Adunarea populară a Găgăuziei a aprobat, în primă lectură, un pachet de amendamente la o lege locală ce reglementează activitatea mass-mediei audiovizuale. Proiectul vizează, între altele, crearea unei noi proceduri de licențiere a activității posturilor TV și de radio din regiune, care constă în obținerea din partea Direcției Generale Construcții și Infrastructură a UTAG, contra cost, a unei autorizații numite Izin. Respectiva novație legislativă presupune eludarea mecanismului de obținere a licenței de emisie din partea Consiliului Audiovizualului (CA) – unica autoritate care poate decide asupra oferirii unui furnizor de servicii media, aflat în jurisdicția Republicii Moldova, a dreptului de a difuza un anumit serviciu media audiovizual liniar.

Amendamentele aprobate de organul legislativ al UTAG conțin și o serie de intervenții neavenite și juridic inconsecvente pe mecanismele de funcționare a furnizorului public de servicii media audiovizuale GRT. Între acestea este și crearea unei proceduri de evaluare anuală a activității angajaților de către o „comisie specială”, în componența căreia ar urma să fie și un membru din organul legislativ local și care prezintă un potențial major de subminare a independenței furnizorului public.

Normele constituționale (art. 111) prevăd în mod expres că pe teritoriul UTAG sunt garantate toate drepturile și libertățile prevăzute de Constituția și legislația Republicii Moldova. Găgăuzia poate fi administrată în temeiul actelor normative ale Adunării Populare doar în cazul în care acestea nu contravin Constituției și legislației Republicii Moldova (art. 2).

Reamintim că, în virtutea Codului serviciilor media audiovizuale, dar și a legislației ce reglementează procedurile de autorizare a anumitor activități, CA este unica autoritate investită prin lege să decidă asupra acordării actelor permisive de difuzare a unui anumit serviciu media audiovizual.

Instituirea unor mecanisme parale de autorizare, precum Izinul, din partea autorităților UTAG, constituie o tentativă de eludare a regimului de autorizare existent și contravin legislației statului, precum și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Organizațiile semnatare recunosc necesitatea ajustării Legii UTAG nr. 66/2016 a audiovizualului – act normativ ce nu satisface exigențele Directivei 2010/13/UE a Serviciilor Mass-media Audiovizuale – la cerințele stabilite în legislația națională, dar și la standardele internaționale.

În același timp, reiterăm faptul că intervențiile pe mecanismele ce vizează activitatea GRT sunt irelevante demersului de a îmbunătăți calitatea legii locale. Reducerea cotei de difuzare a conținutului în limba găgăuză, investirea directorului tehnic/financiar cu atribuția de administrare a GRT sau reducerea numărului membrilor Consiliului de Supraveghere pe motiv că „este complicat să aduni atâția oameni în același loc” nu constituie modificări pertinente de a duce la îmbunătățirea reglementărilor locale.

ONG-urile semnatare condamnă tentativele autorităților din UTAG de a submina libertatea presei, exprimându-și regretul cu privire la repetitivitatea derapajelor de acest fel. Cerem autorităților UTAG să retragă neîntârziat inițiativa legislativă ce contravine flagrant Constituției Republicii Moldova și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Centrul pentru Jurnalism Independent

Asociaţia Presei Independente

Asociația Presei Electronice

Comitetul pentru Libertatea Presei

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic

RISE Moldova

Centrul „Acces-info”

Asociația Media-Guard