_84A1979
Press School
4 august 2022

A demarat tabăra de vară „Achizițiile publice în vizorul tinerilor”


Joi, 4 august, a demarat tabăra de vară „Achizițiile publice în vizorul tinerilor”. Tabăra are scopul de a încuraja tinerii/tinerele să devină promotorii transparenței în domeniul achizițiilor publice, de a explica sistemul de achiziții, modul în care cetățenii din orice localitate a țării pot analiza tenderele, identifica riscuri de corupție, verifica datele și modul în care pot comunica aceste probleme în adresa mass-media, autorităților sau societății civile.

Instruirile și ghidarea profesională este efectuată de experți în transparență, de la AGER și IPRE, funcționari ai Agenției Achiziții Publice și Agenției de Guvernare Electronică, jurnaliști de investigație de la Ziarul de Gardă, cu experiență în documentarea și redactarea subiectelor ce vizează sistemul de achiziții publice.

La tabăra de vară participă elevi, studenți la jurnalism, drept, tineri avertizori de integritate, din mai multe raioane ale țării, de la Drochia la Cahul.

După desfășurarea instruirilor, participanții/participantele vor urma să realizeze texte și scurte video sau sesiuni explicative despre funcționalitățile sau problemele sistemului de achiziții.

După trainingul de trei zile, fiecare participant va realiza un proiect individual, ghidat de un mentor, care va fi ulterior publicat în presă. Participanții vor alege o sarcină care li se potrivește mai bine:

  • analiza problemelor ce țin de achizițiile publice în raionul/regiunea sa;
  • realizarea unui articol/istorie video privind achizițiile publice pe care le-a identificat drept problematice;
  • desfășurarea unei sesiuni de informare a comunității sale (la bibliotecă, primărie, la facultate sau în cadrul unui grup de activiști) privind sistemul de achiziții, nevoile de transparență și dreptul comunității de a cunoaște și a avea acces la informații.
Evenimentul este parte a proiectului „Consolidarea capacității de monitorizare a achizițiilor publice pentru jurnaliști și activiști”, desfășurat de Asociația Obștească „Media-Guard", în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.