Raport monitorizare vamă Media Guard 4
Press Gov
19 martie 2021

Asociația „Media-Guard” a elaborat Raportul de Monitorizare a Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul vamal pentru anii 2018-2020


În ultimii ani, unii oameni au constatat îmbunătățiri în activitatea Serviciului Vamal (SV) prin simplificarea procedurilor vamale și prin stabilirea unor reguli clare de activitate ale instituției. SV menționează că angajații sunt sancționați disciplinar și chiar demiși, însă percepția că sectorul vamal ar fi corupt mai persistă, chiar dacă în 2018 statul și-a asumat responsabilitatea să diminueze acest fenomen.

Conform datelor Centrului Național Anticorupție (CNA), în 2016, SV se plasa pe locul 5 în lista celor mai afectate de corupție instituții și organizații, după Poliție, autoritățile publice locale, instituțiile financiar-bancare, societățile pe acțiuni şi cu răspundere limitată, precum și întreprinderile de stat.

Astfel, în 2018, Guvernul și-a asumat ca până în 2020 să implementeze un plan sectorial în domeniul vamal care va garanta intoleranța față de incidentele de integritate și denunțarea actelor de corupție și conexe acestora. 

Asociația Media Guard, în colaborare cu Ziarul de Gardă, au evaluat efortul de combatere a corupției în sectorul vamal, analizând atât realizarea de către SV a angajamentelor din planul sectorial de acțiuni anticorupție, cât și seturi de date colectate în mod independent. În realizarea acestuia au fost consultați oameni de afaceri, cetățeni care ajung în contact cu angajații vamali, dar și experți în domeniile dreptului, combaterii corupției, mass-media și comunicării.

În rezultatul evaluării a fost publicat Raportul de Monitorizare a Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul vamal pentru anii 2018-2020, elaborat de Asociația „Media-Guard”.

Raportul a fost elaborat de Asociația Media-Guard în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Toate opiniile aparțin autorilor și nu reprezintă neapărat poziția oficială a PNUD Moldova sau a instituțiilor finanțatoare.

Datele instituției arată că ar fi înregistrate progrese

Pe parcursul anului 2020, SV a fost vizat, direct sau indirect, în mai multe articole de presă în care se făcea referire la corupția din cadrul instituției. De asemenea, mediul de afaceri și cetățenii percep încă instituția ca fiind coruptă. 

În rapoartele de activitate și evaluările interne ale SV datele și acțiunile implementate arată că în instituție este înregistrat un progres în ceea ce priveşte diminuarea corupției. Unul dintre scopurile pe care și le-a propus SV a fost reducerea numărului de abateri disciplinare şi sancțiuni aplicate funcționarilor vamali. Acest indicator de rezultat a fost atins, însă a crescut numărul angajaților eliberați din serviciu, ceea ce denotă abateri disciplinare mai grave comise de aceștia.  

Pe parcursul anului 2020, comisia de disciplină din cadrul SV a inițiat 143 de anchete de serviciu: au fost aplicate 86 de sancțiuni disciplinare, iar 16 angajați vamali au fost eliberați din funcție. Pe parcursul aceluiași an,  CNA a identificat și cercetat penal 18 inspectori vamali pentru săvârșirea infracțiunilor de corupție și celor conexe corupției.

Întrebați cât este de dificil de păstrat standardul de integritate în cadrul instituției, 12 angajați în funcții-cheie ai SV, care au participat într-un focus grup, au estimat această chestiune cu un scor mediu de 4.8 pe o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă dificil de păstrat standardul de integritate, iar 10 – simplu.

Ce cred oamenii?

În același timp, cetățenii și mediul de afaceri în continuare percep corupția în sectorul vamal ca pe o problema majoră. Pentru a evalua percepția acestora privitor la activitatea SV, publicul a fost invitat să completeze în mod anonim un chestionar. Acesta a fost completat de 24 de respondenți, toți cu studii superioare, printre care: administratori ai companiilor,  întreprinzători, juriști, economiști, angajați ai sectorului IT, dar și funcționari publici. 

Respondenții au raportat situații în care, fără explicații, le-a fost majorat prețul mărfurilor pe care le treceau prin vamă, astfel încât au fost nevoiți să achite taxe mai mari; li s-au cerut bani la trecerea unor bunuri, chiar dacă acestea nu depășeau valoarea de 300 de euro, explicând că au fost și amendați (din punctul lor de vedere, pe nedrept și ilegal) pentru nedeclararea obiectelor personale pe care, conform legii, aveau dreptul să nu le declare. Răspunsurile acestora relevă o percepție ridicată a corupției. 

„Am cumpărat o dronă din străinătate și am venit cu ea acasă. La vamă ne-au hărțuit, ne-au cerut mită, s-au comportat agresiv. Nu am plătit mită, ne-au stabilit taxe exorbitante. Nu au avut capacitatea să explice care exact sunt prevederile legale și în baza căror acte impun aceste taxe”;

„Au cerut mită pentru că nu aveam bon pentru cumpărăturile făcute. Am cumpărat bomboane, cafea și cadouri de Crăciun în valoare totală de circa 200 de euro”, au scris unele persoane în chestionar.

O altă problemă – lipsa de comunicare

În ultimii ani respondenții au constatat îmbunătățiri în activitatea SV, prin simplificarea procedurilor vamale, prin posibilitatea de a depune declarațiile vamale în mod electronic. Ei recunosc că actele de corupție sunt mai puține, în comparație cu acum 10 ani, că au apărut reglementări legale care ajută, dar uneori procedurile corupte nu pot fi evitate. 

„Procedurile de vămuire sunt mai clare, mai transparente și a apărut posibilitatea vămuirii electronice. Am sesizat că SV vrea uneori să pară mai european”.

„Funcțional, procesele merg mai bine, vămuirea este destul de rapidă dacă îți organizezi totul din timp. Depinde și de agentul economic – acesta trebuie să aibă declarațiile făcute la timp, transportul bine organizat și taxele achitate”. 

Respondenții constată carențe și în comunicarea cu SV și raportează nereguli admise de către conducerea instituției, de către funcționarii de rang mediu și inferior, dar și lipsa transparenței la angajarea personalului.

„Am scris un e-mail care necesita un răspuns sau o soluție urgentă, însă am primit răspunsul foarte greu”;

„A durat foarte mult să-mi rezolv problema, termenul prevăzut de lege îl tergiversează la maxim”, au scris respondenții.

De asemenea, unii dintre ei nu sunt satisfăcuți de modalitatea în care presa tratează neregulile depistate în cadrul instituției. 

„Televiziunile dau numai comunicate scrise de vamă, există puține investigații”. 

„Foarte slab. Chiar nu analizează, ci preiau știrile de pe site-ul Serviciului Vamal și transmit, fără o analiză a datelor”.

Soluții propuse

Pentru a soluționa problema corupției în SV, respondenții recomandă digitalizarea instituției, verificări inopinate, sancționarea celor care iau mită, publicitatea cazurilor de mituire și a modului în care au fost pedepsiți vinovații. De asemenea, ei consideră că angajații SV ar trebui să fie bine instruiți, integri, dar și să fie angajați în mod transparent.

La elaborarea raportului a fost analizat cadrul legal, a fost monitorizată activitatea acțiunilor SV care ar confirma angajamentele asumate, au fost analizate rapoartele de activitate, conținutul paginilor web, activitatea punctelor de trecere vamale, dar și posibilitatea de petiționare și de solicitare a informațiilor. De asemenea, au fost consultați experți în economie, finanțe, combaterea corupției, comunicare, acces la informație.

În urma evaluării, s-a constatat că acțiunile prevăzute în Planul sectorial anticorupție pentru 2020 au fost realizate în proporţie de 56%. O parte semnificativă de acțiuni (7) nu au fost realizate, iar 4 acțiuni au fost realizate parțial. Aceste 11 acțiuni au termenul de implementare depășit (44%).

Raportul a fost elaborat de Asociația Media-Guard în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Toate opiniile aparțin autorilor și nu reprezintă neapărat poziția oficială a PNUD Moldova sau a instituțiilor finanțatoare.