lista-de-interdictie
Press School
29 noiembrie 2022

Câștigători ai concursurilor de achiziție, „interziși” de lege


Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici prevede includerea în document a unor înscrieri referitoare la operatorii economici, persoane fizice şi juridice din Republica Moldova şi din alte state, în scopul limitării acestora, pentru o perioadă de trei ani, de a participa la procedurile de achiziţie publică prevăzute de legislaţia în vigoare. Totuși, trei dintre cei 33 de operatori economici incluși în această listă nu doar continuă să participe la licitații, ci chiar câștigă concursuri de achiziții publice. Unii dintre ei au obținut suspendarea deciziei de includere în „lista neagră” a operatorilor.

Potrivit articolului 19 din Legea privind achizițiile publice, „Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat care: i) este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici”. Totuși, instituțiile statului continuă să atribuie contracte operatorilor economici incluși în această listă.

Suspendarea deciziilor de introducere în lista de interdicție, undă verde pentru a participa la proceduri de achiziții publice

Doi dintre cei trei operatori economici incluși în lista de interdicție, dar care își propun ofertele în cadrul procedurilor de achiziții publice, Triumf-Motiv SRL și Imunotehnomed SRL, au continuat să câștige contracte după ce autoritățile din domeniul justiției au decis suspendarea deciziei privind includerea acestora în lista de interdicție.

Compania Triumf-Motiv a fost inclusă în lista de interdicție la 18 octombrie 2021, motivul invocat de către reprezentanții Spitalului Clinic Municipal „Sfânta Treime” fiind neexecutarea clauzelor contractuale. La doar câteva luni însă, în februarie 2022, Curtea de Apel Chişinău emite o hotărâre prin care decizia privind includerea în listă este suspendată.

După includerea în lista de interdicție, Societatea cu Răspundere Limitată Triumf-Motiv a încheiat șase contracte de achiziție, în valoare totală de circa 330 de mii de lei. O licitație a fost câștigată înainte să fie suspendată decizia cu privire la introducerea companiei Triumf-Motiv în lista de interdicție. La 23 noiembrie 2021, Centrul Republican de Diagnostică Veterinară a atribuit companiei Triumf-Motiv un contract în valoare de aproape 15 mii de lei.

Aliona Dumitrașcu, reprezentanta Centrului Republican de Diagnostică Veterinară, a precizat că, atunci când grupu de lucru a verificat informațiile despre operatorii economici participanți, Triumf-Motiv nu era inclusă în lista de interdicție. Mai mult, instituția a anulat toate contractele pe care le semnase cu această companie.

„Noi am anulat toate contractele cu Triumf-Motiv, de fapt, pentru că am înțeles că era în lista de interdicție a operatorilor economici. Ei au mai participat repetat la procedură, iar noi eram nedumeriți și am cerut ajutorul Agenției Achiziții Publice să ne explice cum este posibil ca un operator, fiind în lista neagră, să participe la concursuri. În momentul în care noi am decis să atribuim contractul acestei companii, nu-mi amintesc să fi fost făcută publică decizia cu privire la introducerea acestui operator economic în lista de interdicție. De obicei, verificam fiecare operator. Primordial, totuși, era să verificăm operatorii economici cu care am avut probleme anterior, dar compania Triumf-Motiv nu a fost una problematică”, mărturisește Aliona Dumitrașcu.

Solicitați să motiveze participarea companiei în cadrul procedurilor de achiziții publice în momentul în care era deja inclusă în lista de interdicție, reprezentanții firmei au precizat că „n-au știut că depunerea ofertei este interzisă”.

„N-am știu că suntem introduși în lista de interdicție sau poate am știut, dar n-am știut că e interzis să participăm”, a declarat reprezentanta companiei Triumf-Motiv, care a refuzat să se prezinte. 

Și decizia din 26 ianuarie 2021 prin care firma Imunotehnomed a fost inclusă în lista de interdicție, la solicitarea Agenției Achiziții Publice, a fost suspendată. Încheierea privind suspendarea deciziei a fost emisă la 16 februarie 2021. 

Compania Imunotehnomed își continuă activitatea și după includerea ei în lista de interdicție. De la 26 ianuarie 2021, aceasta a fost declarată învingătoare în cadrul a 154 de proceduri de achiziții publice, încasând peste 75 de  milioane de lei. Trei dintre contractele de achiziție au fost încheiate chiar în perioada dinaintea suspendării deciziei cu privire la introducerea firmei în lista de interdicție. Cel mai mare contract din acea perioadă, în valoare de peste 600 de mii de lei, a fost încheiat între Centrul Republican de Diagnostică Veterinară și Societatea cu Răspundere limitată Imunotehnomed la 4 februarie 2021.

Reprezentanta Centrului Republican de Diagnostică Veterinară, Aliona Dumitrașcu, a declarat că, deși contractul a fost semnat la 4 februarie 2021, decizia a fost luată înainte de 26 ianuarie 2021.

„Legea prevede între 6 și 11 zile de la înștiințarea operatorului până la semnarea contractului, iar noi am luat hotărârea de a contracta compania Imunotehnomed înainte de a intra în vigoare decizia cu privire la introducerea acesteia în lista de interdicție”, a menționat Dumitrașcu.

Petru Bolea, reprezentantul Imunotehnomed, ne-a declarat că nu-și amintește să fi fost luate decizii favorabile pentru companie în perioada 26 ianuarie 2021 – 16 februarie 2021 și că trebuie să analizeze actele pentru precizări. Acesta nu a mai venit cu un comentariu.  

Și în lista de interdicție, și în „lista de câștigători”

O altă companie introdusă în lista de interdicție, dar care continuă să fie desemnată câștigătoare a licitațiilor publice este Delta Forța Securitate SRL. În cazul acestui agent economic, decizia de introducere în lista de interdicție nu a fost suspendată de către organele de drept. Cu toate acestea, firma continuă să semneze contracte de achiziții publice cu instituțiile statului.

Societatea cu Răspundere Limitată Delta Forța Securitate a fost introdusă în lista de interdicție, la solicitarea primăriei comunei Cocieri, raionul Dubăsari,  în urma unei decizii din data de 15 iulie 2022, motivul fiind neexecutarea clauzelor contractuale.

Din momentul includerii firmei în lista de interdicție până în prezent, aceasta a câștigat patru proceduri de achiziții publice, încasând în jur de 1.700.000 de lei.

Unul dintre cele patru contracte a fost încheiat la doar câteva zile de la emiterea deciziei privind introducerea companiei Delta Forța Securitate în lista de interdicție. La 21 iulie 2022, Aparatul Președintelui Raionul Strășeni atribuie acestei firme un contract în valoare de peste 800 de mii de lei.

Contactat să explice de ce au atribuit contractul unei companii aflate în lista de interdicție, președintele raionului Strășeni, Viorel Jardan, a declarat că, în momentul întrunirii grupului de lucru pentru a stabili operatorul economic ce urmează a fi contractat, SRL Delta Forța Securitate nu era introdusă în lista de interdicție.

„În luna mai, primăria din Gălești, Strășeni, a intervenit către Consiliul Raional Strășeni cu o solicitare de a-i ajuta să organizăm achiziția publică de construcție a unui trotuar în localitate, motivul fiind lipsa de specialiști în domeniul achizițiilor publice. Ei ne-au prezentat caietul de sarcini, noi am organizat procedura de achiziții, mai târziu, au fost depuse ofertele. La data de 11 iulie, grupul de lucru s-a întrunit în ședință și a fost luată decizia de a atribui contractul companiei Delta Forța Securitate, pentru că oferea cel mai mic preț, iar restul actelor erau în regulă. Ulterior, la data de 16 iulie, ei au fost incluși în lista de interdicție, dar noi, la data de 11 iulie, am transmis setul de acte la Agenția Achiziții Publice și primăriei Gălești, pentru care am organizat licitația. La 21 iulie, noi nu am semnat niciun contract, pentru că banii nu erau ai noștri, cel mai probabil, dumnealor, în necunoștință de cauză, au semnat acest contract”, a menționat Jardan.

Primarul comunei Gălești, Nicolae Budu, a precizat că firma realizează lucrările, dar este în întârziere. 

„Noi nu am reziliat contractul, iar la momentul semnării, eu nu am știut că această companie a fost introdusă în „lista neagră”. În momentul de față, compania Delta Forța Securitatea SRL realizează lucrările, dar este în întârziere. Contractul prevede penalități, iar noi le vom aplica.  Lucrările sunt calitative, nu avem pretenții, activitatea lucrătorilor este monitorizată atât de mine, cât și de responsabilul tehnic”, a precizat edilul.

Solicitați pentru a oferi un comentariu, reprezentanții companiei Delta Forța Securitatea SRL nu au răspuns la telefon. 

Ce spun experții

Olga Diaconu, expertă în achiziții publice, ne-a comunicat că este responsabilitatea grupului de lucru care decide atribuirea contractului să verifice fiecare companie care și-a depus oferta.

„Este de datoria grupului de lucru care evaluează candidații să verifice dacă niciunul dintre operatorii economici care au depus ofertele nu este în lista de interdicție. Ține de latitudinea autorității contractante, căci ea trebuie să se asigure că operatorul economic pe care-l desemnează câștigător nu cade sub incidența unor prevederi legale care ar trebui să ducă la excluderea lui din concurs. Agenția Achiziții Publice poate doar să constate această încălcare a Legii și să o introducă în Rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice. Codul Contravențional nu prevede expres sancțiuni pentru contractarea unui operator economic introdus în lista de interdicție”, a menționat experta. 

Maria Nistor

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este logos.png
Acest articol este produs de către participanta unei tabere de vară în domeniul achizițiilor publice care a avut loc în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de monitorizare a achizițiilor publice pentru jurnaliști și activiști”, desfășurat de Asociația Obștească „Media-Guard”, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în partenerial cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.