20140424152313910
Press School
28 noiembrie 2022

Cum sunt realizate achizițiile publice de către primăria or. Rezina


Achizițiile publice reprezintă o componentă fundamentală a procesului bugetar atât la nivel central, cât și la cel local. În fond, prin procurarea de bunuri, servicii și lucrări prin achiziții publice administrația publică își realizează misiunea. În context, am analizat principalele informații cu privire la achizițiile publice realizate de primăria or. Rezina, în anul 2022. 

Primăria or. Rezina utilizează pagina web: https://primaria-rezina.md/ pentru publicarea informațiilor de interes public, inclusiv privind achizițiile publice la nivel local. Majoritatea informațiilor prezentate pe site reflectă evoluțiile din 2018 până în prezent, deși putem găsi și rapoarte din 2017. 

Un aspect important în monitorizarea derulării proceselor de achiziții publice este transparența. Astfel, începând cu anul 2018 și până în prezent, primăria or. Rezina face ca informațiile cu privire la achiziții publice să fie disponibile publicului larg pe pagina web a primăriei la rubrica „Transparență”. Accesând această rubrică vom găsi informații despre licitațiile și achizițiile efectuate și planificate de această autoritate.

Pentru 2022, necesitățile de achiziție au fost menționate în Planul de achiziții publice. Conform documentului, pentru 2022 au fost planificate 47 de proceduri de achiziție în valoare de 21,9 milioane de lei (valoare estimată fără TVA). Se estima ca 37 de contracte, ce însumau 2,6 milioane de lei, să fie realizate prin achiziții de valoare mică. Alte 4 achiziții, în valoare de circa 13,4 milioane lei, sunt trecute în Plan ca urmând să fie realizate prin licitații deschise. 

De asemenea, pentru 5 contracte, cu valoarea estimată de 3,16 milioane de lei, nu este definită procedura prin care se va face achiziția. În funcție de tipul contractului s-a planificat următoarea distribuție a achizițiilor: procurări de bunuri în valoare de 4,26 milioane de lei;  cumpărări de servicii în sumă de 6,42 milioane de lei; achiziționarea consumurilor (apă, gaze naturale, energie electrică) în sumă de 8,87 milioane de lei; diferite tipuri de servicii (judiciare, televiziune, cadastrale, supraveghere, de formare ș.a.) în sumă de 1,02 milioane de lei; desfășurarea măsurilor pentru sărbători și măsurilor sportive în sumă de 396 mii lei și achiziții de lucrări în sumă de 3,77 milioane de lei.

Pe parcursul anului 2022, prin intermediul platformei MTender, primăria or. Rezina a publicat 29 de anunțuri. 15 anunțuri vizează efectuarea lucrărilor de reparație, 2 proceduri lucrările de renovare, iar 3 proceduri au ca obiect procurarea materialelor, produselor și utilajelor. 

Dacă e să ne referim la câte contracte au fost încheiate în domeniul achizițiilor publice, conform datelor preluate de pe platforma MTender, concluzionăm că anul acesta nu avem contracte încheiate. Astfel, din 29 de proceduri inițiate și publicate, 17 proceduri sunt la etapa de evaluare a ofertelor, 3 proceduri la etapa de calificare; o procedură la etapa de depunere a ofertelor; 2 proceduri anulate; o procedură suspendată și 4 proceduri ce nu au avut loc.

Primarul orașului Rezina: „Oferim toate dosarele de achiziție oricărui cetățean”

Primarul orașului Rezina, Simion Tatarov, spune că instituția pe care o conduce semnează contracte de achiziții de valoarea mică, de cele mai multe ori, cu Întreprinderea municipală servicii comunal-locative Rezina. El menționează că pentru transparență, este gata să ofere detalii despre orice dosar de achiziții fiecărui cetățean. 

„Noi avem specialist privind achizițiile publice și toate anunțurile privind planurile de achiziții sau cele de modificare a achizițiilor sunt publice. Contractele de achiziții publice de mică valoare sunt, de obicei, cu serviciul comunal locativ, întreprinderea municipală a orașului Rezina, care este gestionarul rețelei de apeduct și canalizare. Eu nu încerc, dar eu îmi propun să fie transparență, conform legislației. Avem site-ul primăriei, avem pagina de Facebook a primăriei, care este gestionată intens, avem buletinul achizițiilor publice. Noi deja avem planificat și planul de achiziții pentru anul 2023. Pe parcurs, planul poate suferi diferite modificări din simplul motiv că bugetul orașului este un buget de consum, iar noi, începând din luna august, suntem într-o intensă comunicare cu partenerii de dezvoltare, de unde am putea să obținem finanțări pentru dezvoltarea infrastructurii orașului, restabilirea infrastructurii. Oferim toate dosarele de achiziție oricărui cetățean”, a comentat Primarul orașului Rezina, Simion Tatarov,

Expert: „Raportările periodice asigură, în primul rând, accesul cetățenilor la informații actualizate ale procurărilor din banii publici”

Vadim Țurcan, expert asociat IDIS „Viitorul”, susține că publicarea informațiilor despre procedurile de achiziții publice constituie o acțiune importantă în asigurarea principiului transparenței în achizițiile publice, autoritățile contractante fiind obligate să publice informații nu doar despre planificarea, derularea și semnarea contractelor de achiziție publică, dar și despre asigurarea raportării monitorizării acestor contracte.

„Publicarea informațiilor despre achizițiile publice reprezintă, pe de o parte, o informare directă despre modalitatea autorităților contractante în cheltuirea banului public, pe de altă parte constituie o sursă de informare pentru potențialii operatori economici. Totodată, în acest mod cetățenii pot monitoriza implementarea bugetului, dar și cunoaște despre bunurile, serviciile sau lucrările ce urmează a fi achiziționate. Raportările periodice asigură, în primul rând, accesul cetățenilor la informații actualizate ale procurărilor din banii publici. Astfel, orice cetățean are acces la cantitățile, prețurile, dar și aspecte de calitate a achizițiilor desfășurate de autoritățile contractante. Prin urmare, în orice moment pot fi semnalate abateri de la legislația în vigoare prin nerespectarea procedurilor legale. Astfel, prin aceste raportări, pot fi reduse riscurile de corupție și concurență neloială care duc la utilizarea ineficientă a banilor publici”, spune Vadim Țurcan.

Expertul atenționează asupra faptului că achizițiile de valoarea mică sunt cele mai netransparente proceduri de achiziție publică, iar contractele semnate se află practic în situația de imposibilitate de monitorizat.

„Contractele până la 200 de mii de lei pentru bunuri și servicii și până la 250 de mii de lei pentru lucrări sunt contractate în mod direct dintr-o singură sursă. Mai mult ca atât, autoritățile contractante nu au obligația de a raporta achizițiile prin sistemul electronic de achiziții. Se prezintă doar o dare de seamă anuală în adresa Agenției Achiziției Publice despre contractele de valoare mică încheiate în anul bugetar. Astfel, aceste contracte de mică valoare se află practic în situația de imposibilitate de monitorizat. Totodată, acestea nu se publică nici în sistemul electronic de achiziții MTender, fapt care ar ușura monitorizarea acestora. Un aspect important este că, potrivit rapoartelor Curții de Conturi, în anul 2020 valoarea achizițiilor de mică valoare (prin contractare directă) a fost egală cu 9 miliarde de lei. Această cifră este aproximativ egală cu valoarea achizițiilor desfășurate prin proceduri competitive. Raportat la aceste cifre rămâne doar să conștientizăm amploarea acestui fenomen și necesitatea transparentizării achizițiilor de valoare mică”, spune expertul.

Ce măsuri propune expertul în achiziții publice 

Cu referire la modul în care poate fi eficientizat procesul achizițiilor publice de valoare mică, Vadim Țurcan spune că pentru aceasta sunt necesare schimbări de ordin legislativ, care ar urma să fie implementate odată cu adoptarea noului Regulament cu privire la achizițiile publice de valoare mică. 

„Aceste modificări prevăd că achizițiile publice de la 100 de mii de lei pentru bunuri și servicii și 125 de mii de lei pentru lucrări vor fi obligatoriu desfășurate prin sistemul electronic de achiziții publice. Astfel, gradul de transparentizare va crește, iar aceste achiziții vor fi mai ușor monitorizate. Totodată, o altă măsură recomandată este ca toate contractele de achiziții publice de mică valoare să fie publicate și raportate periodic de către autoritatea contractantă. Această măsură ar permite în timp real monitorizarea acestor contracte. În sfârșit, este recomandat de creat un mecanism unificat de colectare a informațiilor despre achizițiile de mică valoarea, fapt ce ar permite generarea unor statistici cu privire la achizițiile efectuate și elaborarea de măsuri ce ar eficientiza procesul de achiziționare”, a explicat Vadim Țurcan, expert asociat IDIS „Viitorul”. 

Sanda Bodiu

Acest articol este produs de către participanta unei tabere de vară în domeniul achizițiilor publice care a avut loc în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de monitorizare a achizițiilor publice pentru jurnaliști și activiști”, desfășurat de Asociația Obștească „Media-Guard”, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în partenerial cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.