declaratie MG2
Press Gov
21 octombrie 2021

ONG-uri de media își exprimă îngrijorarea în raport cu prevederile proiectului de lege ce vizează modificarea Codului serviciilor media audiovizuale


Asociația „Media-Guard” împreună cu alte organizații neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea în legătură cu propunerile de modificarea a Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA), inserate în proiectul de lege înregistrat în Parlament la data de 14 octombrie 2021.

În contextul manifestării intenției legiuitorului de a responsabiliza Compania Teleradio-Moldova (TRM) și Consiliului Audiovizualului (CA), subliniem necesitatea de a evalua și de a anticipa repercusiunile nefaste ale legiferării mecanismelor juridice de numire, control și revocare a membrilor CA și a organelor de supraveghere și conducere a TRM.

Deferirea în competența Parlamentului, Președintelui și Guvernului, prin efectul legislației aplicabile în trecut, a prerogativei de propunere a membrilor Consiliului de supraveghere/(observatori) a relevat practici vicioase de subordonare extremă a TRM față de puterile politice aflate la guvernare.

Reamintim că imixtiunile în activitatea editorială a furnizorului public de servicii media, exercitate de către autoritățile publice prin intermediul conducerii de vârf a TRM, a determinat condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru încălcarea Articolului 10 al Convenției.

În lipsa unor criterii clare, modificările propuse permit, în mod obiectiv, oricărei majorități parlamentare să facă uz de mecanismul de retragere din funcție a membrilor organelor de supraveghere și conducere a furnizorului public de servicii media audiovizuale. Totodată, acestea contravin standardelor de calitate a legii (accesibilitate, previzibilitate și claritate) și pot determina subordonarea membrilor organelor de conducere și control ale TRM față de puterile politice aflate la guvernare.

Reiterăm convingerea noastră că furnizorul public național de servicii media ar putea să-și îndeplinească misiunea ce-i revine conform legii doar în condițiile renunțării la pârghiile legale ce lasă loc pentru propagarea intereselor politice ale guvernanților.

Instituirea și legiferarea mecanismelor de control și sancționare, perindate anterior în audiovizualul public național, poate să intensifice practicile vicioase de imixtiune în activitatea TRM din partea forțelor politice aflate la guvernare și să distanțeze și mai mult furnizorul de obiectivul său primordial – de a servi interesului public.

În contextul includerii pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului din 21 octombrie 2021 a proiectului de lege vizat, ne exprimăm profundul regret în legătură cu desconsiderarea importanței consultărilor publice a societății civile în procesul decizional.

Rămânem în continuare dispuși și deciși să contribuim la schimbările mult așteptate în domeniul mass-media, dorindu-ne însă o cooperare ghidată de valori și norme democratice.

Asociația Media-Guard

Centrul pentru Jurnalism Independent

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic

Asociația Presei Electronice

Centrul  ”Acces-Info”

Centrul de Investigații Jurnalistice

RISE Moldova