declaratie MG5
Press Gov
20 decembrie 2022

ONG-urile de media semnatare solicită autorităților să ofere explicații extinse privind circumstanțele faptice și juridice ce justifică decizia CSE


Mai multe ONG-uri de media, între care și Asociația Media-Guard, cer autorităților să comunice public toate informațiile privind circumstanțele de fapt și de drept în temeiul cărora a fost emisă decizia CSE ce impune restricții în raport cu unii furnizori de servicii media.

La 16 decembrie 2022, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a Republicii Moldova a dispus suspendarea licenței  de emisie a șase posturi de televiziune (Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV) pentru „lipsa unei informări corecte în reflectarea evenimentelor naționale, dar și a războiului din Ucraina”. Argumentele invocate întru justificarea acestei decizii sunt: (1) câteva persoane fizice și/sau juridice supuse sancțiunilor internaționale exercită controlul asupra posturilor TV supuse restricției (2) Consiliul Audiovizualului (CA) a monitorizat și a sancționat posturile TV pentru lipsa unei informări corecte în reflectarea evenimentelor naționale, dar și a războiului din Ucraina.

Suspendarea licenței, drept măsură restrictivă întreprinsă de CSE, poate fi admisă în cazul existenței unor motive serioase, convingătoare, justificate și probate corespunzător. În prezent, însă, evaluarea proporționalității ingerinței și legitimității scopului urmărit este imposibilă din cauza lipsei informației explicite, clare și detaliate ce ar confirma controlul exercitat asupra celor șase posturi de către o persoană inclusă în lista sancțiunilor internaționale. De asemenea, în hotărârea CSE lipsește informația exactă despre sancțiunile aplicate anterior de CA în privința fiecărui furnizor de servicii media vizat.

ONG-urile semnatare recunosc necesitatea de a implementa măsuri urgente pentru a asigura securitatea informațională a Republicii Moldova, care este supusă unor pericole reale generate de acțiunile subversive ale unui stat agresor, precum și ale unor organizații și indivizi particularii. Totodată, măsurile cu caracter restrictiv trebuie să fie fundamentate prin argumente convingătoare, probe certe și implementate într-o măsură în care să asigure excluderea dubiilor privind legalitatea și proporționalitatea ingerințelor.

ONG-urile de media reiterează că transparența în domeniul proprietății mass-media este consacrată, cu titlu de principiu, în lege, iar publicul are dreptul legitim de a cunoaște informațiile privind proprietarii-beneficiari ai furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova.

Pentru a elimina interpretările eronate și tendențioase, precum și pentru a aduce mai multă claritate, organizațiile semnatare solicită ca toate circumstanțele de fapt și juridice care au stat la baza deciziei CSE să fie comunicate public.

Centrul pentru Jurnalism Independent

Asociația Media Guard 

Asociația Presei Electronice

Centrul de Investigații Jurnalistice

RISE Moldova