IMG_20220806_093321
Press School
7 august 2022

S-a încheiat tabăra de vară „Achizițiile publice în vizorul tinerilor”


Sâmbătă, 6 august, și-a încheiat lucrările tabără de vară „Achizițiile publice în vizorul tinerilor”, organizată de către Asociația Media-Guard.

În timpul taberei participanții, originari din diferite raioane ale țării, de la Drochia la Cahul, au învățat să promoveze transparența în domeniul achizițiilor publice, cum este construit sistemul de achiziții, modul în care cetățenii din orice localitate a țării pot analiza tenderele, identifica riscuri de corupție, verifica datele și modul în care pot comunica aceste probleme în adresa mass-media, autorităților sau societății civile.

Instruirile și ghidarea profesională a fost efectuată de experți în transparență, de la AGER și IPRE, funcționari ai Agenției Achiziții Publice și Agenției de Guvernare Electronică, jurnaliști de investigație de la Ziarul de Gardă, cu experiență în documentarea și redactarea subiectelor ce vizează sistemul de achiziții publice.

După desfășurarea instruirilor, participanții/participantele vor urma să realizeze texte și scurte video sau sesiuni explicative despre funcționalitățile sau problemele sistemului de achiziții.

Evenimentul este parte a proiectului „Consolidarea capacității de monitorizare a achizițiilor publice pentru jurnaliști și activiști”, desfășurat de Asociația Obștească „Media-Guard", în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.