ANI-ignor-cererile-de-acces-la-informa-ie-Activitatea-jurnali-tilor-de-investiga-ie-devine-i-mai-dificil-nainte-de-alegeri-50942-1540316404
Press Gov
27 noiembrie 2022

Studiu Freedom House: Cât de transparente sunt instituțiile publice în Republica Moldova


Scorul total aferent Indicelui Accesului la Informație în anul 2022, evaluat de Freedom House Moldova este egal cu 47, cu un punct mai mult față de Indicele din 2021. Experții FH au evaluat calitatea legislației, calitatea informației publice disponibile pe site-urile web ale instituțiilor publice, precum și performanța instituțiilor publice din perspectiva gestionării solicitărilor de informații.

Cadrul legislativ a fost evaluat cu 22 de puncte din 40, transparența proactivă cu 11 din 30, iar accesul la solicitările de informație – cu 14 puncte din 30.

Experții recomandă instituțiilor publice să îmbunătățească disponibilitatea informațiilor pe site-urile web ale instituțiilor publice prin diversificarea informațiilor publicate, să nu prioritizeze interesele private ale funcționarilor publici, în special cele privind
protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea informațiilor despre salarii în detrimentul intereselor publice cu privire la transparență, precum și să aplice sancțiuni autorităților și funcționarilor publici care încalcă dreptul la informare.

„La momentul adoptării în anul 2000, Legea Republicii Moldova privind accesul la informație a fost una relativ modernă. După două decenii, aceasta nu mai corespunde cerințelor care să asigure că garanțiile constituționale ale dreptului la informație sunt implementate în practică în mod efectiv. Cerințele ambigue privind transparența proactivă, precum și regimul defectuos de aplicare a legii rămân a fi principalele provocări care trebuie abordate prin intermediul noii legi.

Introducerea unor norme proactive consolidate de transparență și de aplicare a cadrului normativ nu va fi suficientă fără a stabili un cadru instituțional adecvat. Nici măcar cerințele legislative ample care se referă la transparența proactivă nu vor putea fi implementate în practică atâta timp cât nu vor exista mai multe instituții care să monitorizeze conformitatea în acest domeniu. Îmbunătățirea mecanismelor de aplicare necesită, de asemenea, îmbunătățirea capacității instituțiilor responsabile de inspectarea, monitorizarea și revizuirea activității furnizorilor de informații. În lipsa acestor elemente, un nou cadru legislativ ambițios și progresiv nu va face altceva decât să creeze iluzia unui regim eficient de transparență”, se arată în studiul Freedom House.

Din perspectiva informațiilor disponibile pe site-urile web ale instituțiilor publice, experții FH au constatat că un număr mic de instituții au îndeplinit mai mult de jumătate din criteriile de evaluare. Astfel, pe site-urile instituțiilor publice monitorizate sunt accesibile doar datele organizaționale esențiale (care reflectă structura organizațională și temeiul legal al activității).

„De asemenea, se observă că majoritatea instituțiilor informează în mod proactiv despre oportunitățile de angajare. Disponibilitatea datelor esențiale de natură organizațională, financiară și de personal rămâne în continuare o provocare, necesitând atât îmbunătățirea prevederilor legislative, cât și eforturi mai mari pentru monitorizarea și controlul conformității în rândul instituțiilor publice. Conform rezultatelor analizei, unele instituții centrale, inclusiv ministerele, nu percep acest lucru drept o obligație sau o sarcină serioasă. Deși unele mecanisme de transparență proactivă sunt disponibile la nivel orizontal, site-urile web ale instituțiilor publice din întregul sistem al administrației publice necesită îmbunătățiri majore, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și calitatea datelor disponibile.”

Instituțiile publice au restanțe și la capitolul gestionării solicitărilor de informație. „În ceea ce privește disponibilitatea informațiilor specifice, analiza arată că cele mai multe informații furnizate au fost cele privind subvențiile/granturile/donațiile acordate persoanelor juridice în perioada 2021-2022. Totuși, în majoritatea cazurilor, instituțiile au raportat că nu au primit subvenții, granturi sau donații în această perioadă, însă nu avem capacitatea de a verifica exactitatea acestor afirmații. Puțin mai mult de jumătate dintre instituțiile publice evaluate au prezentat informații privind contractele încheiate. De asemenea, în majoritatea cazurilor obținerea de informații despre salariile persoanelor membre ale organelor de conducere ale instituțiilor și întreprinderilor publice s-a dovedit a fi foarte problematică. Refuzul accesului la informațiile privind salariile membrilor organelor de conducere a fost justificat cel mai frecvent prin invocarea protecției datelor cu caracter personal, precum și a principiului confidențialității salariilor garantat de Codul Muncii”, constată studiul.

Freedom House Moldova Access to Info Report 2022 by Ziarul de Gardă on Scribd

Analiza Freedom House s-a concentrat atât pe calitatea cadrului legislativ din domeniul mass-media, cât și asupra perspectivei de aplicare practică a standardelor și cerințelor prevăzute în legislație.