coperta video explicativ
Press School
9 noiembrie 2022

VIDEO EXPLICATIV: Cum verificăm achizițiile întreprinderilor cu capital de stat


Cum putem vedea ce achiziții au făcut întreprinderile cu capital majoritar de stat? Cum sunt reglementate aceste achiziții? Unde găsim informații despre bunurile, serviciile sau lucrările contractate de întreprinderile de stat? Răspunsurile pot fi găsite în materialul video explicativ de mai jos.

Întreprinderile de stat nu sunt obligate să contracteze bunuri, servicii sau lucrări prin intermediul sistemului de achiziții publice. Asta pentru că Legea privind achizițiile publice nu definește aceste entități ca fiind autorități contractante. Până în vara lui 2020, întreprinderile de stat și municipale își elaborau propriile regulamente de achiziții, fără să utilizeze însă Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice (Mtender)”. Altfel spus, nu putem urmări achizițiile făcute de toate întreprinderile de stat.

În iunie 2020, Guvernul Chicu a aprobat Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderile de stat. Această hotărâre de Guvern nu obligă însă întreprinderile de stat să organizeze procesele de achiziție în conformitate cu Legea privind achizițiile publice. Altfel spus, organizarea licitațiilor prin Mtender rămâne la latitudinea fondatorului sau consiliului de administrație.

Pentru a afla informații despre achizițiile făcute de întreprinderile de stat, autorii au trimis o solicitare de informații la Agenția Proprietății Publice, instituția care gestionează, în folosul statului, întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni.

Ce alte detalii au mai putut afla autorii vedeți în ancheta integrală de mai jos.

Acest material este produs în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de monitorizare a achizițiilor publice pentru jurnaliști și activiști”, desfășurat de Asociația Obștească „Media-Guard”, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în partenerial cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.