tabara fotografica ungheni media guard
Press School
23 septembrie 2021

(VIDEO) Tabăra fotografică pentru tineri „Egalitatea în obiectiv” – Ungheni


Duminică, 19 septembrie, și-a încheiat lucrările tabără fotografică pentru tineri „Egalitatea în obiectiv”, organizată în raionul Ungheni de către Asociația Media-Guard.

În timpul taberei participanții, originari din diferite localități ale raionului Ungheni, au învățat să facă fotografii și au beneficiat de instruiri privind egalitatea de gen. Instruirea a fost prestată de experți naționali și internaționali și a inclus vizite în diverse localități și sesiuni fotografice și de comunicare cu femeile și bărbații din regiune, dar și sesiuni de instruire privind egalitatea de gen și drepturile omului.

Tabăra va finaliza cu o expoziție fotografică de grup în centrul orașului Ungheni, după care fiecare participant va organiza o expoziție de autor în propria sa localitate. 

Tabăra este organizată de Asociația Media-Guard, în parteneriat cu Ziarul de Gardă, fiind realizată în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). Părerile și opiniile exprimate aici aparţin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al UNICEF sau al Uniunii Europene.